Kui eelnevas postituses mainisin, et otsustasin minna õppima IT-d, siis lisaks sellele tuli otsustada ka, millist eriala õppima minna ja mis koolis seda õppida.

Eestis on võimalik arendajaks õppida IT-d neljas ülikoolis. All toon välja neli ülikooli, mis on ilmselt kõige populaarsemad sihtkohad IT õppimiseks.

  • Tartu Ülikoolis –Informaatika
  • Tallinna Ülikoolis – Informaatika
  • Tartu Ülikooli Narva Kolledž – Infotehnoloogliste süsteemide arendus
  • Ja viimaks muidugi TTÜ, mis ühines sellest aastast IT-Kolledžiga ehk erinevaid IT valikuid on igale maitsele. Arvutisüsteemid, informaatika, IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, küberturbe tehnoloogiad ja äriinfotehnoloogia.

Pean mainima, et IT valdkond ei koosne ainult arendajatest.  Nagu allolevalt skeemilt võib välja lugeda, siis erinevaid rolle on mitmeid. Arendajad on ainult üks osa suurest pildist. https://startit.ee/skeem/ Allolevat linki külastades leiad lehe, mis räägib IKT erinevatest karjääridest. Soovitan lehte kindlasti külastada, kui sa vähegi arvad, et IT võiks sulle huvi pakkuda.

StartIT

Nagu esimese pilguga võib paista, siis igaüks võib leida midagi oma maitsele. Mina valisin IT süsteemide arenduse, sest tegu on IT kolledži endise õppekavaga ja  antud eriala valikuga saan kõige rohkem praktikat (24 EAP-d on praktikat). Teine variant oleks olnud informaatika Tartu ülikoolis või TTÜ-s, kuid ma pole niivõrd suur matemaatika fänn, et tahaksin 25 EAP-d veeta kõrgema matemaatika õppimisega. Julgustan kõiki vaatama erinevaid võimalusi ja suure tõenäosusega leiad ka eriala, mis just sulle meeldib. Lõpetuseks lisan arutelu, mida teeksin teisiti, kui oleksin gümnaasiumis?

Mida teeksin teisiti kui oleksin veel gümnaasiumis?

  • Alustaksin tudengivarjutamist juba kümnendas klassis, et saada parem ülevaade ülikoolis toimuvast. Täna on võimalik väga lihtsalt varjutama minna – lihtsalt kirjuta ülikoolile, millist eriala soovid varjutada  ja sulle saadetakse kontakt, kellega ühendust võtta ja seejärel on ainult vaja kohale ilmuda.

  • Võtaksin rohkematest Tartu Ülikooli poolt pakutavatest kursustest osa, sest need on esiteks väga kasulikud ja teiseks on võimalik nende kaudu otse ülikooli sisse saada, ilma kandideerimata.

  • Viimaks võtaksin osa nii palju olümpiaadidest ja võistlustest kui vähegi jaksan. Esiteks on võistlused ja olümpiaadid mõnus vaheldus venivatele koolipäevadele. Teiseks on hästi võistlustel või olümpiaadidel esinedes hea võimalus tagada endale ülikooli koht.

  • Viimane soovitus on vastuoluline ilmselt õpetajate omale. Keskendu ainetele, mis sind tõeliselt huvitavad. Oletame, et sulle meeldib bioloogia, siis keskendu maksimaalselt sellele ja küsi õpetajalt soovitusi, mis raamatuid tavaprogrammile lisaks lugeda ja ära muretse nii palju sellele, et homme on näiteks majanduses arvestus. See on oluline, sest kui sind mingi eriala ei huvita, siis sa ilmselt ei hakka sellega ka tulevikus tegelema, selle asemel hoopis tegele maksimaalselt asjaga, mis sind tegelikult huvitab ja proovi saavutada sellel alal ekspertiis. See soovitus ei pruugi sobida kõigile, sest gümnasistid, kes soovivad jätkata kooliteed välismaal, peavad oma hinded kõik korras hoidma.