trCss3 ja HTML5. Tegin selle projetki, kasutades ainult css flexbobi. See projekt näitab, kui lihtne on tegelikult hästi väljanägevat lehte kiiresti teha.

Published by Tristan Krass

20 Year old Developer | Runner | Ping Pong Enthusiast | Retired footballer and Lastly - Big Believer in SLEEP.